Hygyrchedd

Ceir cyfleusterau parcio a thoiledau ym maes parcio'r Eglwys Newydd.

Mae mannau parcio i'r anabl ar gael yn Swyddfa'r Ystâd ac yng Ngardd Mrs Johnes.

Atodir cyfarwyddiadau ar gyfer cilfachau parcio anabl Gardd Mrs Johnes.

Disabled parking bays at the Hafod Estate

Golygfa o'r awyr o feysydd parcio i'r anabl

Golygfa o'r awyr o feysydd parcio i'r anabl
   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint © 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet