The Hafod Trust honours board

Partneriaeth Cadwraeth yr Hafod Yn cydnabod gyda diolch y Grantiau a'r rhoddion a dderbyniwyd Ynghyd a llawer rhodd personnol mewn amser, arian a bydd.

ALAN EVANS MEMORIAL TRUST

THE IDLEWILD TRUST

CYMUNEDAU YN GYNTAF
COMMUNITIES FIRST

AMGYLCHEDD CYMRU
ENVIRONMENT WALES

J G HOGG CHARITABLE TRUST

THE TANNER TRUST

AN ANONYMOUS BENEFACTOR

J & LA CADBURY CHARITIABLE TRUST

YMDDIRIEDOLAETH GYMUNEDOL FFERM WYNT CEFN CROES WIND FARM COMMUNITY TRUST

CAWD (WELSH HISTORIC MONUMENTS

THE JOHN AND RUTH HOWARD CHARITIABLE TRUST

CADWCH GYMRU’N DACLUS
KEEP WALES TIDY

THE CHASE CHARITY

J PAUL GETTY Jr. CHARITIABLE TRUST

THE FINNIS SCOTT FOUNDATION

COMISIWN COEDWIGAETH
FORESTRY COMMISSION

LINLEY WRIGHTMAN SHAW FOUNDATION

CYNGOR SIR CEREDIGION
CEREDIGION COUNTY COUNCIL

CRONFA DREFTADAETH Y LOTERI
HERITIAGE LOTTERY FUND

THE LYNDHURST SETTLEMENT

MR DONALD MOORE

CYNGOR CEFN GWLAD CYMRU
COUNTRYSIDE COUNCIL FOR WALES

THE MANIFOLD TRUST

KATE JENKINS

CRONFA’R DEGWM
DYFED CHRUCH ACTS FUND

THE MERCERS’ COMPANY

 

THE DULVERTON TRUST

THE OAKDALE TRUST

 

ETHEL AND GWYNNE MORGAN CHARITIABLE TRUST

THE PILGRIM TRUST

 

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

THE PRINCE OF WALES CHARITABLE FOUNDATION

 

THE FROGNAL TRUST

THE SAINSBURY FAMILY CHARITIABLE TRUSTS

 

GARFIELD WESTON FOUNDATION

TIR COED-CYDCOED PROJECT

 

GARTHGWYNION TRUST

YR UNDEB EWROPEAIDD
THE EUROPEAN UNION

 

THE GODINTON CHARITBLE TRUST

WILL CHARITABLE TRUST

 

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet