Priodasau yn Hafod

The Hafod Trust Office  

Mae'n dda iawn gan Ymddiriedolaeth Hafod gyhoeddi bod ganddo drwydded cynnal priodasau sifil a phartneriaethau sifil yn Swyddfa Ymddiriedolaeth Hafod.

  Seating for up to 45 guests
Seating for up to 45 guests  

Gyda seddau ar gyfer hyd at 45 o westeion, dyma'r lle perffaith ar gyfer priodas wledig, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n caru Hafod a'i chyffiniau prydferth.

Os oes gennych ddiddordeb, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, galwch heibio i Swyddfa'r Ystâd, galwch 01974 282568 neu gyrrwch e-bost atl trust@hafod.org

  The Hafod Trust Office
   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint © 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet