Cysylltiadau difyr

The Vale of Rheidol Railway: https://www.rheidolrailway.co.uk/

Mariamne's Urn: http://www.letterfromaberystwyth.co.uk/tag/hafod/

Comisiwn Coedwigaeth: www.forestry.gov.uk

Archifau Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk/archives

Cymdeithas Dwristiaeth Pentir Pumlumon: www.pumlumon.org.uk

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru: www.whgt.org.uk

Cymdeithas Hanes Gerddi: www.gardenhistorysociety.org

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: www.llgc.org.uk

Cyngor Cefn Gwlad Cymru: www.ccw.gov.uk

Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed (Archaeoleg Cambria): http://dyfedarchaeology.org.uk

Tir Coed www.tircoed.org.uk

Gwyliau cerdded yng Nghymru www.wales-walking.co.uk

Sefydliad Gerddi Hanesyddol - www.historicgardens.org

Naural Mid Wales: http://www.naturalmidwales.co.uk/index.html

Cyfoeth Naturiol Cymru : http://naturalresourceswales.gov.uk/splash?orig=/

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet