Gardd Mrs Johnes, 2012/13

Dechreuodd plannu yn gynnar yn 2012, a bydd y gwaith pellach yn digwydd yn 2013 i gwblhau'r prosiect. Yn y cyfamser, mae croeso i chi edrych ar yr ardd ymwelwyr, ond gofynnir i beidio cherdded ar y gwelyau blodau nac yn cael gwared ar unrhyw ddeunydd planhigion.

Mae llawer o'r gwaith paratoi yn cael ei wneud gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae Partneriaeth Hafod hefyd yn cydnabod yn ddiolchgar y cymorth ariannol:
Mae'r Finnis Scott Foundation
Mae'r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cefn Croes Fferm Wynt
Trefi Taclus Cymru
a llawer o roddwyr unigol

  

Gardd Mrs Johnes, 2011

Bydd y gwaith ar Gam II y Prosiect Gardd yn dechrau yn ystod hydref 2011, diolch i gefnogaeth hael y Finnis Scott Sylfaen.

Gardd Msrs Johnes, 2009

Mae'r Ardd yw ffocws prif brosiect Partneriaeth Hafod ar gyfer 2009.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi darparu swm sylweddol o gyllid cyfalaf a chostau rheoli ar gyfer y cam cyntaf: sef, cael gwared conwydd o'r ardd, dargyfeirio ffordd y goedwig i lwybr newydd y tu allan i'r wal yr ardd, a gwneud iawn am y ddaear lle y ffordd yn rhedeg yn flaenorol.

Mae'r cam hwn bellach wedi'i gwblhau ac, ar ben hynny, bonion coed wedi cael eu symud ac uwchbridd newydd a osodwyd. Mae llwyddiant y cynllun hwn yn cael ei gweld o'r llun.

Bydd y gwaith cynllunio ac adfer yn parhau dros yr haf. Mae pob taith wedi ail-agor, er gofynnir i ymwelwyr beidio cherdded yn yr ardd ei hun. Llwybr arall y tu allan i'r wal sydd ar gael, gyda golwg da dros yr ardd.

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet