Cysylltwch ni

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynghylch yr ystad, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:

Tel: 01974 282568
Ffacs: 01974 282887
Ebost: enquiries@hafod.org

 

For information about Hafod's history and archives, or to arrange a visit by a group or party:

Ebost: trust@hafod.org

 

For enquiries about placing wholesale or bulk book orders (including repeat orders from booksellers)

Ebost: sales@hafod.org

 

Ymddiriedolaeth yr Hafod
Swyddfa Ystad yr Hafod
Pontrhydygroes
Ystrad-Meurig
Ceredigion SY25 6DX

 

Hafod Estate Offices
Stablau'r Hafod sydd bellach yn Swyddfa i'r Ystad

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet