Cyfarwyddiadau ynghylch sut i'n cyrraedd

Mae'r Hafod ar agor i gerddwyr ar hyd y flwyddyn, yn rhad ac am ddim. Mae rhai o'r troeon yn addas ar gyfer cerddwyr profiadol yn unig, ac argymhellir fod pawb yn gwisgo esgidiau praff. Mae taflen yn dangos y llwybrau ar gael yn rhad ac am ddim o'r maes parcio ac o Swyddfa Dwristiaid Aberystwyth.

Ar hyd y ffordd mae'r Hafod 15 milltir (24 km) o Aberystwyth. Mae'r maes parcio ar y B4574 rhwng Pontrhydygroes a Chwmystwyth (SN 768736).

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Mae'r Hafod 3 ½ milltir (5.5 km) o Orsaf Pont ar Fynach rheilffordd Dyffryn Rheidol (dim gwasanaeth yn y gaeaf).

 

Get-a-map yr Ordnance Survey

Cynhyrchwyd y darlun trwy gyfrwng gwasanaeth Get-a-map yr Ordnance Survey.
Atgynhyrchir y darlun trwy ganiatād caredig yr Ordnance Survey a'r Ordnance Survey of Northern Ireland.

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint © 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet