Chyhoeddiadau

Os gwelwch yn dda nodi: gall gymryd hyd at wythnos i brosesu ac anfon gorchymyn.

  Hafod Taflen Dywys i'r llwybrau
Map graddfa mawr lliwgar a godidog gyda sylwebaeth ar y pum tro wedi eu mynegbostio ar Ystad yr Hafod

£2.20 y copi gan gynnwys postio a phacio

 

"An Attempt to Depict Hafod" gan David S Yerburgh Dros 60 o olygfeydd hanesyddol a modern o'r Hafod gan gynnwys y llwybrau, gyda thestun esboniadol. Yn cynnwys hefyd ddyluniadau o Bont ar Fynach a Chwm Rheidol.

£9.90 y copi gan gynnwys postio a phacio

 


 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw rai o'r cyhoeddiadau uchod, gan gynnwys cyfraddau masnachol, anfonwch e-bost atom, neu rhowch ganiad ar 01974 282568, ynteu ysgrifennwch i'r cyfeiriad isod:

Er mwyn archebu trwy'r post, anfonwch siec, yn daladwy i Ymddiriedolaeth yr Hafod, at:

Ymddiriedolaeth yr Hafod
Swyddfa Ystad yr Hafod
Pontrhydygroes
Ystrad-Meurig
Ceredigion SY25 6DX

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet